|

Globální a lokální strategie EED

Výzvy směrnice o energetické účinnosti EED stanovují strategie k vytvoření evropské politiky v oblasti změny klimatu. Jsou v souladu s Pařížskou dohodou z roku 2015 zavazující k udržení nárůstu globální průměrné teploty výrazně pod 2 °C. Členské státy včetně České republiky se rámcově řídí doporučením směrnice, zapracováním do legislativy. Cílem jsou tak do roku 2030 výrazné úspory energie a snížení uhlíkové stopy, jako i lepší využití obnovitelných zdrojů.

To bude dosaženo zejména zlepšením energetické účinnosti v celém energetickém řetězci, včetně výroby, přenosu a distribuce energie a konečného využití. Je totiž prokázáno, že informovanost spotřebitelů vede k ovlivnění samotné spotřeby. A to úpravou jejich návyku v nakládání s energiemi, redukcí v nevědomém plýtvání, nebo eliminací výskytu poruch a havarií, které jsou sice ojedinělé, ale o to nákladnější. Spotřeba primární energie v Unii by oproti úrovni z roku 2005 měla být snížena o 26 % a konečná spotřeba energie o 20 %. Opatření ke zlepšení energetické účinnosti přispívá ke snížení poptávky po topných palivech a tím i příznivě ovlivní kvalitu ovzduší do budoucna. Jedním ze zásadních nástrojů podporujících úspory je přitom dostupnost a transparentnost dat měření energie v domácnostech.

Česká republika implementuje směrnici postupně na základě Národního akčního plánu energetické účinnosti (NAPEE), jeho poslední aktualizace byla však v roce 2017. Nástroje k naplňování cílů energetické účinnosti v ČR jsou na programu úpravami v zákonu o hospodaření energií. Transpozice EED přešli návrhem zákona  a od 1. ledna 2022 platí u nás nová povinnost dálkově odčitatelných měřičů energie. Ty umožní do budoucna digitální měření odkudkoliv.

BeiT je v souladu s EED o několik kroků napřed! Už teď je plně integrovaný s novými pravidly pro rozúčtovací služby a zefektivňuje většinu procesů souvisejících se správou bytových domů. Buďte s námi v obrazu o vaší spotřebě energie.

Podobné příspěvky