„Krabice od bot, ze které trčí antény.” Takového popisu se dostalo vlajkové technologii, která tvoří jeden z klíčových obratlů páteře našeho řešení. Sniffer je specifický radiový přijímač, datový koncentrátor, neboli datová sběrnice, instalovaná v budově připojené k systému Bytové konto od firmy BeiT. Jeho úkolem je shromažďovat informace o energetické spotřebě z jednotlivých měřících zařízení a odesílat je na cloudovou platformu.

Sběrnice nepředstavují až tak zásadní technologickou novinku, přesto nejsou zatím v bytových domech příliš rozšířené. Důvodem pravděpodobně bude také dosavadní absence systémů, jako je Bytové konto, které jsou schopné efektivně a srozumitelně zpracovat a zobrazovat výstupy z měření. Před tím, než jsme začali vyvíjet první verzi snifferu jsme zakoupili sběrnice nabízené různými společnostmi, začali testovat jejich technické parametry a jak deklarované funkcionality fungují v praxi, především na konstrukčně složitých budovách. Začátky doslova připomínaly středoškolské praktikum z fyziky. Jednotlivé technologie jsme testovali v prostorách našich kanceláří v Praze a Bratislavě, ověřovali dosah a kvalitu rádiového přenosu. Získané parametry však neposkytly průnik, který by našim potřebám dostatečně vyhovoval a my jsme se proto odhodlali k vývoji vlastního zařízení.

Sniffer z dílny BeiT se může pochlubit řadou šikovných a někdy i unikátních vlastností. 

Důležitou součást vývojové práce představovalo precizní profesionální odladění rádiové části snifferu. Pro maximalizaci citlivosti byla do snifferu implementována technologie, jejíž použití a přizpůsobení zajistilo podle našich měření úspěšnost sběru dat o minimálně 20 % vyšší, než jakou na trhu nabídne nejlepší konkurenční sběrnice na trhu. Oproti průměru dosahujeme až dvojnásobného pokrytí signálem. To především šetří náklady na samotné sběrnice, jelikož v porovnání s konkurencí je jejich potřebné množství poloviční. To, že konkurence se touto cestou nevydala není překvapivé. Jejich sběrnice jsou totiž jednou s jejich hlavních komodit a tedy i zdrojem příjmů. Vyšší počty a prodeje jsou tak u nich spíše žádoucí.  BeiT svůj koncentrátor nevyrábí za účelem maximalizace výnosů, ale aby umožnil co největšímu počtu zákazníků využívat chytré měření a tím otevřel možnost využití až 30% úspor na energiích v domácnostech, které systém Bytové kontu umožňuje.

Pro jednoduché provozování a minimalizaci servisních nákladů jsme také doplnili možnost komplexní vzdálené konfigurace a kontroly. Díky možnosti nastavit kterýkoli parametr snifferu z naší kanceláře není nutné, aby jednotlivá zařízení kontroloval technik osobně. Vzdálená konfigurace umožňuje nejen změnu základního nastavení, ale i průběžný upgrade celého firmware zařízení. Tato vlastnost vzhledem k obsluze stovek zařízení po celé zemi, a v budoucnu po Evropě zcela zásadně šetří nejen čas, ale i náklady, které by v opačném případě údržba vyžadovala.

Při vývoji jsme se rovněž zaměřili na to, aby bylo zařízení schopné automatického self-reportingu. Sniffer proto v pravidelných intervalech odesílá zprávu o svém stavu ze kterých lze na dálku zjistit a následně vyřešit celou řadu vývojových i provozních problémů. Sniffer má také svou pojistku formou technologie watch dog, která sniffer pravidelně    kontroluje, a v případě potřeby jej automaticky resetuje. Watch dog tak opět šetří práci, za kterou by byl jinak vyslán odborný technik. 

Sniffer ale nemá jenom technologické vychytávky. Neméně důležité jsou ty koncepční. Sniffer je napájen ze sítě. Není tedy napájen z baterie, jako většina produktů na trhu. Zařízení s baterií totiž zpravidla vydrží pouhých pět let, a jelikož je nutné jej uspávat, není schopno on-line provozu. Běžně tak bateriové sběrnice odesílají data jednou týdně. To je pro monitoring energetické sítě nedostačující a případné havárie a jiné nadlimitní situace není možné efektivně vyhodnocovat. Také to neumožní jednoduše realizovat úspory, protože uživatel kromě zpoždění informace nedostává ani potřebnou granularitu dat. Analýza, která je potřebná k úsporám v bateriovém režimu nemá zkrátka dostatek informací. 

Další koncepční vychytávkou je univerzalita snifferu z hlediska přijímaných protokolů a rozsahu jaká zařízení a od kolika výrobců umožní sbírat. Tím, že jsou konkurenční zařízení nabízené spravidla výrobci měřičů, tak se většina jejich sběrnic soustředí pouze na příjem jimy vyrobených měřičů a pouze jejich datový protokol. V praxi je ovšem běžné, že se na jednom bytovém domě nachází směs měřičů od různých výrobců a dodavatelů. Také se zde nacházejí zařízení od energetických firem, které je se snifferem také možné dálkově měřit. Typicky se jedná o elektroměry, nebo plynoměry. Sniffer tak umožní jednou krabičkou obsluhovat všechny energetické sítě v domě a to je jeho výrazná přidaná hodnota. Navíc v kombinaci se systémem Bytové konto se hodnota pro správce, energetiky a obyvatele výrazně umocňuje. Bytový dům se tím posouvá nikoli o pět let, ale o desítky let kupředu. 

Ačkoli náš produkt spolehlivě plní svou funkci v padesáti různých městech, nepřestáváme jej dále inovovat. Poslední novinkou z naší dílny je mobilní aplikace, která si získala pracovní název “Virtuální technik.” S její pomocí může i jakýkoliv nevyškolený provozní technik získat informace o aktuálním stavu instalovaných snifferů pouze tím, že se k zařízení fyzicky přiblíží s mobilním telefonem. Získaná data jsou, okamžitě odesílána našemu technickému týmu  i v případě výpadku standardní komunikace. 

Vývoj vlastního datasběrného zařízení nás nejen mnohé naučil, ale především ukázal, že dokážeme být lepší než většina dostupných technologií. Přineslo nám to více týmové odvahy spolehnout se na své znalosti a vykročit vlastní cestou.