|

“Jeho jedinečnost spočívá v kompletní změně tohoto segmentu trhu.”

Produktový designer a otec grafické podoby BeiT produktů – to je Jan Čenteš, který má v naší společnosti na starosti produktový a grafický design, UX i UI všech produktů i podobu všech propagačních materiálů. Za své působení v BeiT si však vyzkoušel i byznysovou analýzu při zavádění nových funkčních modelů správcovského systému. 🏠

Čeho si na řešení BeiT cení? Podle Honzy spočívá jeho jedinečnost v kompletní změně tohoto segmentu trhu. BeiT se dle jeho slov snaží o vytvoření funkčního ekosystému fyzických hardwarových komponent a zároveň aplikací a dalších nástrojů. Honza je velký vizionář a proto říká, že prosazením na globálním trhu má naše firma šanci zasáhnout i do oblastí jako je ekologie a udržitelnost a tím pádem, ač to zní jako klišé, mít skutečnou šanci změnit svět k lepšímu.🌳

To je také důvod, proč podle Honzy neexistuje stěžejní problém, který by BeiT řešil. Shrne-li však veškerou agendu, snaží se o narovnávání veškerých postupů, které jsou spojeny s evidencí, vyúčtováním, rozúčtováním v bytových domech a eliminuje chyby, které staré metody chrlily jako na výrobním páse. 

Čím by Honza namotivoval potenciálního zákazníka k tomu, aby na BeiT řešení vsadil? Podle něj musí klient v první řadě pochopit celkovou provázanost systému. Pokud totiž uvidí výhodu pouze v automatickém vyúčtování, nedokáže ocenit celkový přínos řešení. Pokud však spatří co vše dokáže náš ekosystém řídit, pochopí, že před ním stojí obrovská úspora financí, času, lidských zdrojů a v neposlední řadě nervů. Bytové konto klientovi pomůže vyřešit i novou legislativu EED. Způsobů, jak člověku BeiT pomůže je ale podle Honzy mnohem více.

#BeiT #meetourstaff #productmanagement #productdesign #propertymanagementsystem #proptech #technology #property #energies

Podobné příspěvky