|

S Evropskou směrnicí o energetické účinnosti (EED) bude rozúčtování služeb pouze digitální

Zkratka EED představuje klíčovou oblast (Energy Efficiency Directive) je směrnice EU o energetické účinnosti s cílem snížení emisí do roku 2030 až o 55 % proti roku 2018. V České republice jsou jednotlivé části směrnice stále rozpracovány. V blízké budoucnosti přinese novou směrnici pro SVJ (společenství vlastníků jednotek) a jiné bytové korporace, která definuje, jak energie v bytech měřit. To bude mít dopad i na samotný proces vyúčtování.

Modernizace měřících zařízení započala ještě před schválením směrnice. Důvod je prostý – vlastníkům a správcům bytových jednotek umožňuje lepší kontrolu průběžné spotřeby energií. Očekávaná povinnost SVJ je nově informovat své koncové uživatelé o spotřebách těchto energií jednou měsíčně na základě promítnutí směrnice EED do novelizace vyhlášky č.194/2007 Sb, která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Informovanost bude tedy dvanáctkrát častější než je dnes běžné. To bude při současné datové a softwarové (ne)vybavenosti představovat pro řadu bytových domů značný problém. 

Od roku 2027 nás čeká další milník pro dálkové měření. Do této doby je nutné vyměnit i dosluhující analogové měřidla za ty, které umožňují dálkový odečet. Veškeré informace pro kontrolu a úsporu energií tak budou mnohem více digitalizované

Energetická náročnost budov je téma, která se začíná řešit v souvislosti s cílem snížení jejich energetické náročnosti a uhlíkové stopy. Cílem Směrnice o energetické náročnosti budov EU je do roku 2030 snížit emise v budovách až o 60 % a podpořit komplexní renovaci budov při sjednocování základních pravidel v EU.

Rovnováha mezi osobní odpovědností a globální situací tkví především v informovanosti a technologickém řešení. Sledováním, optimalizací a inteligentním zpracováním dat o spotřebě lze v bytě ušetřit až jednu třetinu provozních nákladů bydlení. Ty vedou přímou cestou k snížení energetického plýtvání a šetření životního prostředí. 

BeiT přináší už teď na trh řešení pro digitální správu bytových domů dle směrnic EED. Nemusíte čekat na nová pravidla. Buďte připraveni na technologickou budoucnost již teď! 

Podobné příspěvky