logolink-OP-PPR

BeiT podpora inovace EU

V roce 2019 získala firma BeiT s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg.č.CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).
Podpora byla mířena na účast firmy BeiT s.r.o. na projektu Vývoj IoT komunikačního modulu v Praze za účelem vytvoření hardwarového modulu určeného pro sběr a přenos dat z chytrých měřičů energií. Projekt Vývoj IoT komunikačního modulu je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma BeiT s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha - pól růstu ČR a čerpanou přes čtvrtou výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg.č.CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy BeiT s.r.o. na projektu Řídící jednotka pro Smart Grid v Praze za účelem vývoje komunikačního zařízení pro rozšíření funkčností stávajícího IoT řešení společnosti. Očekávaným výstupem je vývoj, výroba funkčního vzorku a funkčního prototypu daného zařízení. Projekt Řídící jednotka pro Smart Grid je spolufinancován Evropskou unií.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.