|

Roční vyúčtování služeb digitálně? 

Roční vyúčtování je pro SVJ často noční můrou. Co všechno musí zahrnovat a jaké sankce hrozí pokud nebude realizované správně?

Roční vyúčtování představuje pro Společnost vlastníků bytových jednotek povinnost informovat vlastníky bytů a nebytových prostor v domě o všech nákladech za zúčtovací období. Podle Zákona č. 67/2013 Sb, který upravuje některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty, musí být rozúčtování rozděleno pro jednotlivé příjemce služeb a taky na způsob nákladů za jednotlivé služby.

Jaké všechny položky představuje rozúčtování?

  • dodávka tepla a teplé vody
  • dodávka vody a odvádění odpadních vod
  • provoz výtahu
  • osvětlení společných prostor v domě
  • úklid společných prostor v domě
  • vývoz odpadních vod a čištění jímek
  • rozhlasového a televizního signál
  • provoz a čištění komínů
  • vývoz komunálního odpadu.

Pro SVJ to znamená vyúčtování značného množství položek. Kromě přesných sum samotných nákladů za jednotlivé služby, musí rozúčtování obsahovat pro každou bytovou jednotku i celkovou výši přijatých měsíčních záloh. Pokud tyto data nejsou správně sestavena, nebo se v nich objevují nesrovnalosti, hrozí statutárnímu orgánu pokuta a taky tyto podklady nebudou mít právní relevanci při hrozícím soudním sporu.   

Rozúčtování v excelu není tím správným řešením. BeiT nabízí alternativní řešení, které spoléhá na kompletní digitalizaci celého procesu, je transparentní, přesné a díky inteligentnímu softwaru eliminuje chyby

Podobné příspěvky