Reporty

/reporting/reporty/

Správcovská, účetní a klientská kontrola dat, reportů a statistik ve správě budov. Kontrola nákladů nikdy nebyla jednodušší.

  • Uživatelské reporty.
  • Správcovské reporty.
  • Účetní reporting.
  • Legislativní reporting.
  • Výsledky a statistiky.
  • Trendy a optimalizační reporting.
reporty
dalkove-mereni

Reporty

Reporty, souhrny, statistika a výpisy nákladů správy budov. Správcovská, účetní a klientská kontrola dat, reportů a statistik ve správě budov. Kontrola nákladů nikdy nebyla jednodušší.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.