|

“Aby se Bytové konto stalo ve správě budov standardem.”

To je přáním Martina Rabiňáka, který v BeiT zajišťuje kompletní stránku prodeje a uvádění produktu na trh. Jeho posláním je také optimalizovat procesy, které s prodejem souvisí, tvořit a analyzovat prodejní data, školit nové kolegy v sales týmu. Co dalšího nám o své roli prozradil? 

„Mým cílem je zákazníkovi jasně vysvětlit, co pro něj řešení BeiT znamená – úsporu času
a peněz, maximální přehled, kontrolu vlastního businessu a zjednodušení všech procesů.  Správa budov ve 21. století nespočívá v regálech přeplněných naditými šanony, ale především v mobilní, popř. desktopové aplikaci. Věřím, že díky práci prodejního
a marketingového týmu se nám daří nové klienty o smysluplnosti této cesty přesvědčovat stále úspěšněji,” říká Martin, který v BeiT uplatňuje své bohaté zkušenosti z předchozích businessů.

Podle Martina nepředstavuje produkt BeiT pouze „větev” naroubovanou na již existující software. Tým BeiT vybudoval takříkajíc na zelené louce celou svou technologii od píky
a zajistil, aby reagovala na každý problém a podnět, které správce budovy řeší. Dle Martinových slov chytře kombinuje dostatečnou komplexnost s uživatelskou přívětivostí. 

Čím dalším zákazníka Bytové konto osloví? Martin říká, že drží prst na “tepu doby” a je neustále aktualizováno a zdokonalováno. Technické oddělení BeiT přichází průběžně
s novými funkcionalitami a optimalizacemi, které zefektivňují ty osvědčené a dlouhodobě používané. Podle Martina je produkt designován tak, aby byl moderní i desítky let od jeho uvedení na trh.

Podobné příspěvky