New generation of building management

/property-management-smart-energy

BeiT provides high-end product for smart management of any property size and remote tracking of utilitities and energy.

  • Management of property assests.
  • Remote tracking of utilities and energy.
  • Automated data collection and processing.
  • Automated billing and payment collection.
  • Energy Efficiency Directive (EED) compatible.

← Detail informations
     see the menu
     on the left side.

inteligentni-sprava-na-vysku

Smart Property Management

An All-in-one solution for property management is the easiest way to manage your building assets and maintenance events. BeiT ERP system supports the full scope of services, including costs, maintenance, billing, invoicing, payments and reporting.

revize
vzdalena-sprava-energii2

Remote Energy Management

Modular solution Smart Grid enable real-time monitoring, regulation and optimization of any type of energy. Remote energy management system developed by BeiT supports hi-end technologies and system is compatible with EU regulation standards.

Data Automation and Reporting

Automated data collection and processing give the advantage of minimizing operations to maintain the building and maximize monitoring, optimization, and reporting for efficient maintenance of any building size.

reporting-a-automatizace
dalkove-mereni

Smart Property Management

Property management and remote energy monitoring for any building size use hi-end procedures for maintaining your building. Universal (mobile/desktop) platform with simple GUI and cloud enables full remote maintenance of your building.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.