Reports

/en/building-reports/

Management, accounting, and client control of data, reports, and statistics in building management. Cost control has never been easier.

  • User reports.
  • Administrator reports.
  • Accounting reporting.
  • Legislative reporting.
  • Results and statistics.
  • Trends and optimization reports.
reporty
dalkove-mereni

Reports

Reports, summaries, statistics, and cost statements for building management. Management, accounting, and client control of building management data, reports, and statistics. Cost control has never been easier.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.