|

Budoucnost automatizace sběru dat EED

EED (Energy Efficiency Directive) je směrnice EU o energetické účinnosti s cílem snížení emisí do roku 2030 až o 50-55% proti roku 2018. V České republice jsou jednotlivé části směrnice pořád v procesu zapracovávaní. Rok 2022 již ale přináší novou povinnost pro SVJ (společenství vlastníků jednotek) a jiné bytové korporace k tomu jak měřit vybrané energie v bytech.

Modernizace měřících zařízení se řeší už od platnosti evropské směrnice EED  s vizí, že každá nová instalovaná měřidla budou umožňovat dálkový odečet dat a tím i lépe sledovat a kontrolovat průběžnou spotřebu tepla a teplé vody pro uživatelé. Od ledna 2023 se očekává povinnost SVJ nově informovat své koncové uživatelé o spotřebách těchto energií jednou měsíčně na základě promítnutí směrnice EED do novelizace vyhláška č. 194/2007 Sb, která stanovuje pravidla pro vytápění a dodávku teplé vody. Informovanost bude tedy dvanáct krát častější než je dnes běžné. To není při současné datové a softwarové (ne)vybavenosti řízení bytových domů vůbec lehká úloha.

Od roku 2027 nás čeká další milník pro dálkové měření. Do této doby je nutné vyměnit i dosluhující analogové měřidla za ty, které umožňují dálkový odečet. Veškeré informace pro kontrolu a úsporu energií tak budou mnohem více digitalizované.

BeiT přináší už teď na trh řešení pro digitální správu bytových domů dle směrnic EED. Nemusíte čekat na nová pravidla. Buďte připraveni na technologickou budoucnost již teď!

Podobné příspěvky