“Aby se Bytové konto stalo ve správě budov standardem.”

“Aby se Bytové konto stalo ve správě budov standardem.”

To je přáním Martina Rabiňáka, který v BeiT zajišťuje kompletní stránku prodeje a uvádění produktu na trh. Podle Martina nepředstavuje produkt BeiT pouze „větev” naroubovanou na již existující software. Tým BeiT vybudoval takříkajíc na zelené louce celou svou technologii od píky a zajistil, aby reagovala na každý problém a podnět, které správce budovy řeší.