Chytrá správa budov

Chytrá správa budov je online systém pro srávce budov. Evidence a správa smluv, vzdálené měření energií v reálném čase, a jejich rozůčtování, technická podpora a evidence všech prvků budovy a majetku. 

  • Vzdálené měření spotřeby všech typů energií v reálném čase splňující legislativu EED Evropské Unie. Vlastní přenosové a řídicí moduly pro energetické měření a dálkové snímání dat.
  • Automatizované rozúčtování nákladů a energií a předdefinovaných parametrů a limitů.
  • Účetní systém pro správce řeší všechny potřebné provozní náklady. Náklady, fakturace, dodavatelé, odběratelé, mzdy a regulatorní reporting.
  • Přehledná technická správa budovy včetně energií. Správa revizí, událostí a řešení havarijních situací. Monitoring a notifikace havárie, či nadlimitních spotřeb.

Centrální správa všech typů energií

Smart Grid řešení zahrnuje v sobě komplexní správu, monitoring, měřící mechanizmy a systémy vyhodnocování naměřených dat všech typů energií. Naše Smart Grid řešení podporuje elektřinu, plyn, vodu a teplo a chlad.

Automatizace rozůčtování nákladů a energií

Automatizované rozůčtování všech typů nákladů a energií. Rozúčtování nákladů správy nemovitosti, měsíční, kvartální a roční vyúčtování. Předpisy, spotřeby a výkazy. Vše jednoduše a automatizovaně v bytovém kontě.

Integrovaný účetní systém (ERP)

Ať pracujete v kanceláři a nebo doma, spravujte budovu v cloudu. Příjemky a výdejky, dodací listy a daňové doklady,  vystavené a přijaté faktury vašich dodavatelů, složenky a zálohové faktury, pohledávky a závazky, zásoby, majetek a technické prvky. Automatizované zpracování dat. Import, digitální faktura ve formátu ISDOC.

Technická správa budovy

Systém digitální evidence veškerých technických prvků a energií budovy. Evidence a kontrola revizních událostí, notifikace a monitoring havarijních situací. Vše přehledně v jednom systému. Pohodlné pro správce, přehledné pro klienty.

Chytrá správa budov

Správa budov a vzdálené měření energií v reálném čase, a jejich rozůčtování. Technická podpora a evidence všech prvků budovy a majetku. Soustřeďte se pouze na přidanou hodnotu. Rutinní úkony nechte na náš systém. Spravujte budovy a vzdálené měření a rozúčtování online.