Chytrá správa budov

Chytrá správa budov je online systém pro srávce budov. Evidence a správa smluv, vzdálené měření energií v reálném čase, a jejich rozůčtování, technická podpora a evidence všech prvků budovy a majetku. 

  • Vzdálené měření spotřeby všech typů energií v reálném čase splňující legislativu EED Evropské Unie. Vlastní přenosové a řídicí moduly pro energetické měření a dálkové snímání dat.
  • Automatizované rozúčtování nákladů a energií a předdefinovaných parametrů a limitů.
  • Účetní systém pro správce řeší všechny potřebné provozní náklady. Náklady, fakturace, dodavatelé, odběratelé, mzdy a regulatorní reporting. 
  • Přehledná technická správa budovy včetně energií. Správa revizí, událostí a řešení havarijních situací. Monitoring a notifikace havárie, či nadlimitních spotřeb.
technicka-sprava

Centrální správa
všech typů energií

Smart Grid řešení zahrnuje v sobě komplexní správu, monitoring, měřící mechanizmy a systémy vyhodnocování naměřených dat všech typů energií. Naše Smart Grid řešení podporuje elektřinu, plyn, vodu a teplo a chlad.

energie
Frame-12

Automatizace rozůčtování
nákladů a energií

Automatizované rozůčtování všech typů nákladů a energií. Rozúčtování nákladů správy nemovitosti, měsíční, kvartální a roční vyúčtování. Předpisy, spotřeby a výkazy. Vše jednoduše a automatizovaně v bytovém kontě.

Integrovaný účetní systém (ERP)

Ať pracujete v kanceláři a nebo doma, spravujte budovu v cloudu. Příjemky a výdejky, dodací listy a daňové doklady,  vystavené a přijaté faktury vašich dodavatelů, složenky a zálohové faktury, pohledávky a závazky, zásoby, majetek a technické prvky. Automatizované zpracování dat. Import, digitální faktura ve formátu ISDOC.

erp
Tech_sprava

Technická správa 
budovy

Systém digitální evidence veškerých technických prvků a energií budovy. Evidence a kontrola revizních událostí, notifikace a monitoring havarijních situací. Vše přehledně v jednom systému. Pohodlné pro správce, přehledné pro klienty.

dalkove-mereni

Chytrá správa budov

Správa budov a vzdálené měření energií v reálném čase, a jejich rozůčtování. Technická podpora a evidence všech prvků budovy a majetku. Soustřeďte se pouze na přidanou hodnotu. Rutinní úkony nechte na náš systém. Spravujte budovy a vzdálené měření a rozúčtování online.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.