Chytrá správa energií domácnosti

Chytrá správa energií a nákladů domácnosti online. Vzdálené měření spotřeby vody, plynu, elektřiny a tepla jednoduše, přehledně a v reálném čase.

  • All-in-one klientská a komunitní aplikace. Všechny informace na jednom místě. Informace o spotřebých energií v reálném čase. Reporty, trendy, a grafy.
  • Přehledné rozúčtování nákladů a energií dle předdefinovaných předkontací. Evidence a odečty měřidel v domě a jednotkách, včetně možnosti samoodečtu.
  • Evidence technických prvků jako jsou konstrukční prvky, technologie, a vybavení budovy, a jejich parametry jako revize, výměny, záruky, a servis.
rodiny

Klientské centrum
v mobilu i na webu

Klientské centrum na webu a v mobilní aplikaci vám dá přehled o spotřebě energií v reálném čase a pomůže lepší komunikaci mezi řízením a vlastníky nemovitosti. Aplikace řeší evidenci, prezenční listiny, a zároveň přehledně zobrazí aktuální grafy s náklady a spotřebou energií.

klient_centrum
rozuctovani_rodiny

Rozúčtování 
nákladů 
a energií

Přehledné rozúčtování a vyúčtování nákladů na správu nemovitosti a spotřeby energií se stává jednoduché, přehledné a transparentní. Systém bytové konto automatizovaně sečte naměřené data a rozúčtuje na potřebné bytové jednotky, včetně nejmodernějších technologií jako nabíjení elektromobilu, či využití obnovitelných zdrojů energií.

Technická správa 
domu a bytu

Systém digitální evidence technických prvků a měřičů energií budovy. Evidence a kontrola revizních událostí, notifikace a monitoring havarijních situací. Vše přehledně v jednom systému.

tech_sprava_domacnosti
domacnosti_white2

Chytrá správa energií domácnosti

Chytrá správa energií a nákladů domácnosti online a v mobilní aplikaci. Vzdálené měření spotřeby vody, plynu, elektřiny a tepla jednoduše, přehledně a v reálném čase.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.