Smart Grid řešení

Smart Grid je komunikační síť výrobců, distributorů a spotřebitelů elektrické energie. Smart Grid umožňují řídit a regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. To lze provádět jak v místním, tak v globálním měřítku.

  • Vlastní přenosové a řídicí moduly pro energetické měření a dálkové snímání dat splňující globální standardy pro smart metering.
  • Integrace libovolné energetické soustavy do chytré sítě a jejich správa v evidenčním a správním systému.
  • Datově řízená analýza, optimalizace a regulace sítě včetně údajů o počasí a chování spotřebitelů, a podobně.
  • Monitoring, analýza trendů a statických informací, včetně automatizovaného upozornění a notifikací.

Centrální správa všech typů energií

Smart Grid řešení zahrnuje v sobě komplexní správu, monitoring, měřící mechanizmy a systémy vyhodnocování naměřených dat všech typů energií. Naše Smart Grid řešení podporuje elektřinu, plyn, vodu a teplo.

Optimalizace a regulace energií

Jednoduché modulární řešení zahrnuje správu menších a středních energetických sítí (teplárny, vodovodní sítě, elektrické rozvodné sítě). Pomocí vzdáleného přístupu k měřícím jednotkám umožňuje regulaci a optimalizaci toku energie v reálném čase.

Analýza, statistika a reporting

Díky systému digitální evidence veškerých dat a správy propojené s dálkovým sběrem naměřených dat nastavíte centrální správu a ovládání záznamů pro automatickou generaci výstupů pro management a nebo přímo pro regulační autority.

Smart Grid

Automatizace správy všech typů energií z jednoho místa. Digitální správa lokálních energetických sítí a výrob. Automatické měření a regulace v reálném čase. Analýzy, optimalizace a reporting.