Smart Grid řešení

Smart Grid je komunikační síť výrobců, distributorů a spotřebitelů elektrické energie. Smart Grid umožňují řídit a regulovat výrobu a spotřebu elektrické energie v reálném čase. To lze provádět jak v místním, tak v globálním měřítku.

  • Vlastní přenosové a řídicí moduly pro energetické měření a dálkové snímání dat splňující globální standardy pro smart metering.
  • Integrace libovolné energetické soustavy do chytré sítě a jejich správa v evidenčním a správním systému.
  • Datově řízená analýza, optimalizace a regulace sítě včetně údajů o počasí a chování spotřebitelů, a podobně.
  • Monitoring, analýza trendů a statických informací, včetně automatizovaného upozornění a notifikací.
smartgrid

Centrální správa
všech typů energií

Smart Grid řešení zahrnuje v sobě komplexní správu, monitoring, měřící mechanizmy a systémy vyhodnocování naměřených dat všech typů energií. Naše Smart Grid řešení podporuje elektřinu, plyn, vodu a teplo.

smartG_2
smartG_3

Optimalizace
a regulace energií

Jednoduché modulární řešení zahrnuje správu menších a středních energetických sítí (teplárny, vodovodní sítě, elektrické rozvodné sítě). Pomocí vzdáleného přístupu k měřícím jednotkám umožňuje regulaci a optimalizaci toku energie v reálném čase.

Analýza, statistika
a reporting

Díky systému digitální evidence veškerých dat a správy propojené s dálkovým sběrem naměřených dat nastavíte centrální správu a ovládání záznamů pro automatickou generaci výstupů pro management a nebo přímo pro regulační autority.

smartG_4
smartG_4_white

Smart Grid

Automatizace správy všech typů energií z jednoho místa. Digitální správa lokálních energetických sítí a výrob. Automatické měření a regulace v reálném čase. Analýzy, optimalizace a reporting. 

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.