|

Posláním Jade je, aby naše řešení bylo na očích na všech evropských trzích 🏘️ 🇪🇺

Stojí však za řadou dalších aktivit. Na jejích bedrech leží plánování rozvoje mezinárodního obchodu, sjednávání partnerství a veškerá komunikace, která probíhá mimo Českou republiku. Její zodpovědností je také analýza a monitoring trhů v různých zemích. Jade se mimo jiné účastní různých mezinárodních akcí, veletrhů a v poslední době i soutěží. Vzhledem ke svému francouzskému původu je přímým hlasem společnosti BeiT ve francouzsky mluvících zemích. 🇫🇷

Jaký je její názor na řešení BeiT? Podle Jade představuje revoluci v odvětví správy nemovitostí. Správcům objektů a nemovitostí totiž pomáhá zvýšit jejich efektivitu díky digitalizaci, automatizaci a centralizaci všech procesů do jedné platformy. Zdůrazňuje, že řešení BeiT pomáhá skrze monitoring spotřeby ušetřit nájemcům až 30 % jejich nákladů za energie (a účtů). 

Přidaná hodnota řešení spočívá podle Jade v tom, že zefektivňuje celý hodnotový řetězec svých klientů, protože všechny jejich vedlejší a časově náročné činnosti deleguje na náš systém. Rovněž je propojuje do jednoho ekosystému se všemi zainteresovanými stranami. Našim klientům tak umožňuje soustředit se na to, co je nejdůležitější: na své nájemníky. 

Proč by se měl klient podle Jade spolehnout na naše řešení?

Jade říká, že my v BeiT jsme tak trochu věštci. 🔮 Máme totiž dlouholeté zkušenosti a hluboké znalosti v oboru a dokážeme tak předvídat, co budou naši zákazníci v dohledné budoucnosti pravděpodobně potřebovat. Proto jsme do našeho řešení integrovali ekologické a sociální hodnoty, díky nimž se správci nemovitostí, objektů a jejich nájemníci stávají klíčovými hráči v dekarbonizaci nejvíce znečišťujícího odvětví. Využíváním našeho řešení splňují evropské směrnice založené na kritériích ESG a dosahují cílů SDG. 🍀 To je argument, proč by měli mít v digitalizaci důvěru. 

„Vyvinuli jsme vlastní hardwarová zařízení, platformu SaaS a mobilní aplikaci, které nám umožňují být agilní a přizpůsobiví jakýmkoli změnám, ať už v požadavcích zákazníků, nebo legislativních opatřeních,“ shrnuje Jade jeden z hlavních důvodů, kterým by potenciálního zákazníka přesvědčila o přínosech systému správy nemovitostí. 

#BeiT #meetourstaff #proptech #europe #expansion #technology #business #IoT

Podobné příspěvky