Evidence of technical elements

/en/technical-elements-evidence

Centralised record of technical building elements and their condition. Records of inspection events, warranties, and service, including remote energy meters.

  • Centralised records of all types of technical elements.
  • Support for structural hierarchy of elements, technologies, and equipment
  • Recording of technical parameters and statuses.
    Records of operational events such as inspections, replacements, warranties, and service.

evidence-tech
dalkove-mereni

Evidence of technical elements

Centralised evidence of technical building elements and their status. Records of revision events, warranties, and service, including remote meters of all energy measurement types. Full scope solution for facility managers and HOAs.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.