Technical network monitoring

/en/technical-network-monitoring

Remote monitoring of the status of technical network components in small, medium and large buildings. Proactive control, better planning and overview at glance.

  • Real-time monitoring of the technical network.

  • Planning of technical components and infrastructure.

  • Flexible support for all types of technical elements and their parameters.

  • Hierarchical registration of elements and their digital identification and location.

  • Monitoring of devices, meters, equipment, and their guarantees.

  • Recording of revisions, validity of legal seals, service life and service intervals.

monitoring_tech_site
dalkove-mereni

Technical network monitoring

Remote monitoring of the condition of technical equipment components in small, medium and large buildings. Proactive control, better planning and real-time overview of the current status of the technical network. 

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.