Accounting for property management

/accounting-billing/accounting-property-management

Manage supplier price lists and link them to billing and utility consumption. Automated import, a digital invoice in ISDOC format. Whether you work in the office or at home, manage your building in the cloud.

  • Receipts and dispatches, delivery notes, and tax documents
  • Invoices issued and received from your suppliers
  • Deposit slips and advance invoices
  • Accounts receivable and accounts payable
  • Inventory, assets, and technical elements evidence
  • Automated data processing
ucetni-system
ucetni

Accounting system for property management

Whether you work in an office or use a home office, you can manage everything in the cloud. BeiT system completely services and automate your building management.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.