3D project documentation

/en/bim-project-documentation

Design documentation of buildings and their passporting in Building information model (BIM) standard. 3D format of property visualization, passporting of technical and physical elements will facilitate inventory.

  • Digital project documentation.
  • Building information modelling (BIM) format.
  • Building assets passporting.
  • Flexible hierarchy of elements.
  • Standardized deliverables for all parties involved in the project.
  • Planning and operation of buildings with the most advanced system on the market.
3D-dok
dalkove-mereni

3D project documentation

Building technical and construction design documentation, passporting. Project documentation in standard Building information model (BIM) format. 3D visualization format, passporting of technical and physical elements to facilitate inventory.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.