Analýza dat

/reporting/analyza/

Analýza spotřeby energií a nákladů na služby ve správě budov umožní lepší kontrolu nad výdaji. Maximalizuje transparentnost finančních toků.

  • Detailní reporting nákladů a energií.
  • Analýza dat z ručních i automatizovaných vstupů.
  • Data k optimalizace nákladů
  • Datově řízená optimalizace spotřeby energií.
analyza
dalkove-mereni

Analýza dat

Analýza spotřeby energií a nákladů na služby ve správě budov umožní lepší kontrolu nad výdaji. Maximalizuje transparentnost finančních toků. Analýza dat služeb a spotřeby energií pro správce budov. 

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.