Evidence ručních náměrů energií

/regulace-mereni/evidence-nameru-energii/

Systém Bytové konto podporuje napojení na automatizovaný sběr dat z dálkových měření a také evidenci ručního i automatizovaného sběru náměrů všech typů energii.

  • Podpora importů ručních náměrů energií

  • Evidence automatizovaných i ručně naměřených dat

  • Reporty a optimalizace spotřeby energií

  • Plánování odečtů energií

  • Automatizované sestavy a exporty naměřených dat

Evidence ručních náměrů energií

Manuální a hromadný import dat o spotřebě energií z ručně nasbíraných výsledků pro následnou datovou evidenci, rozúčtování a vyúčtování.