Evidence ručních náměrů energií

/regulace-mereni/evidence-nameru-energii/

Systém Bytové konto podporuje napojení na automatizovaný sběr dat z dálkových měření a také evidenci ručního i automatizovaného sběru náměrů všech typů energii.

  • Podpora importů ručních náměrů energií

  • Evidence automatizovaných i ručně naměřených dat

  • Reporty a optimalizace spotřeby energií

  • Plánování odečtů energií

  • Automatizované sestavy a exporty naměřených dat
     
rucni-namery
dalkove-mereni

Evidence ručních náměrů energií

Manuální a hromadný import dat o spotřebě energií z ručně nasbíraných výsledků pro následnou datovou evidenci, rozúčtování a vyúčtování.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.