Energy consumption overview

/en/energy-consumption-report

Real-time reports and statistics on energy consumption (electricity, water, gas, heat) for clients, tenants and occupiers of buildings and properties.

  • Real-time energy consumption reports.
  • Support for all energy types.
  • Electricity consumption and optimization.
  • Cold and hot water consumption.
  • Gas consumption and optimisation.
  • Thermal energy consumption - gas and electric heating.
  • Notification of exceeded limits.
prehled-spotreby
dalkove-mereni

Energy consumption overview

Real-time energy consumption (electricity, water, gas, heat) reports and statistics for clients, tenants and occupiers of buildings and properties. Measuring and reporting energy consumption has never been easier.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.