Alerts and notifications

/en/alerts-notifications

Customize notifications and alerts across the entire building management system. Never miss an important event or situation again.

  • System and user configurable notifications.
  • Flexible settings for different events.
  • Over-the-limit event notifications.
  • Early notification of accidents.
notifikace3
dalkove-mereni

Alerts and notifications

Customize notifications and alerts across the entire building management system. Don't miss any more important events or situations. Alerts, notifications and reports. Communication with tenants. 

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.