Cost allocation

/en/cost-allocation

Cost allocation for property management accounting. Monthly, quarterly and annual billing. Prescriptions, consumption and reports. Everything easily and clearly in the "Bytove konto" by BeiT.

  • Automatic data collection for accounting.
  • Supporting all energy types.
  • Automatic energy and expenses allocation.
  • Remote capturing data from meters in individual apartments.
  • Automated outputs, reports and documentation.
  • The system according to new EU legislation.
rozuctovani22
plat.nastroje

Cost allocation

Cost allocation for property management accounting. Monthly, quarterly and annual billing. Prescriptions, consumption, and reports. Everything easily and clearly in the "Bytove konto" property management system following global standards and new EU legislation.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.