Manual recording of energy meters

/en/manual-energy-evidence/

The "Residential accounts" system supports automated data collection from remote measurements as well as registration of records from manual collection of values from of all types of energy meters.

  • Imports of manual (physical) energy metering,
  • Recording of automated energy data,
  • Energy consumption reports and optimization,
  • Scheduling of energy readings intervals,
  • Automated reports and data exports to CSV or Excel formats.
rucni-namery
dalkove-mereni

Manual recording of energy meters

Manual and bulk import of energy consumption data from manually collected results for subsequent data recording, accounting and billing.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.