Evidence technických prvků

/technicka-sprava/evidence/

Centralizovaná evidence technických prvků budov a jejich stavu. Evidence revizních událostí, záruk, a servisu včetně vzdálených (remote) měřičů energií.

  • Centralizová evidence všech typů technických prvků.

  • Podpora konstrukčních prvků, technologií, a vybavení

  • Evidence technických parametrů prvků.

  • Evidence provozních operací jako revize, výměny, záruky, a servis.
evidence-tech
dalkove-mereni

Evidence technických prvků

Centralizovaná evidence technických prvků budov a jejich stavu. Evidence revizních událostí, záruk, a servisu včetně vzdálených měřičů všech typů energií pro správce budov a SVJ.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.