Analýza dat

/reporting/analyza/

Analýza spotřeby energií a nákladů na služby ve správě budov umožní lepší kontrolu nad výdaji. Maximalizuje transparentnost finančních toků.

  • Detailní reporting nákladů a energií.
  • Analýza dat z ručních i automatizovaných vstupů.
  • Data k optimalizace nákladů
  • Datově řízená optimalizace spotřeby energií.

Analýza dat​

Analýza spotřeby energií a nákladů na služby ve správě budov umožní lepší kontrolu nad výdaji. Maximalizuje transparentnost finančních toků. Analýza dat služeb a spotřeby energií pro správce budov.