Chytrá správa nemovitostí pro SVJ

Chytrá správa nemovitosti je online systém pro společenství vlastníku (SVJ). Evidence a správa smluv, vzdálené měření a rozúčtování energií, šablony sestav pro úřady.

  • Automatizované rozúčtování nákladů a energií vlastníkům nemovitosti usnadní denní úkony.
  • Přehledná technická správa budovy včetně všech typů měřičů energií. Přehledná správa revizí, událostí a řešení havarijních situací.
  • Online klientské centrum a mobilní aplikace pro komunikaci s vlastníky a nájemníky nemovitostí.

Rozúčtování nákladů a energií

Rozúčtování a vyúčtování nákladů na správu nemovitosti a spotřeby energií nikdy nebylo tak jednoduché. Systém Smart Grid odečte automatizovaně spotřebu a systém Bytové konto vše spočíta. Pomoci šablon poté exportujete všechny potřebné výpisy a rozešlete e-mailem, případně v papírové podobě.

Technická správa nemovitosti

Technická správa budovy a dodávek energií (voda, elektřina, plyn, teplo) v její jednoduché formě. Evidence a kontrola revizních událostí, notifikace a monitoring havarijních situací. Vše přehledně v jednom systému. Pohodlné pro správce, přehledné pro klienty.

Klientské centrum v mobilu i na webu

Klientské centrum na webu a v mobilní aplikaci pomůže lepší komunikaci mezi řízením a vlastníky nemovitosti. Pomůže s evidencí, prezenčními listinami, a zároveň přehledně zobrazí aktuální náklady a spotřeby energií.

Chytrá správa nemovitosti pro SVJ

Správa a komunikace mezi řízením a vlastníky budovy pro Společenství vlastníků nemovitostí (SVJ) nikdy nebylo jednodušší a přehlednější. Systém Bytové konto a Smart Grid přináší digitalizaci do zastaralého systému správy.