Prezenční listiny SVJ

/klientske-centrum/svj-prezencni-listiny-online/

Snadná a přehledná prezenční listina SVJ je základ pro správnou komunikaci mezi správci a vlastníky nemovitosti. S námi to jde lehce.

  • Přehled bytových jednotek a nájemníků.
  • Přehled prezence klientů na jednání SVJ.
  • Digitální podpis prezenční listiny nájemníkem.
  • Přehledná evidence prezenčních listin.
  • Historie jednání a hlasování.

Prezenční listiny SVJ​

Prezenční listiny SVJ usnadní řízení a kontrolu správy budov. Snadná a přehledná prezenční listina SVJ je základ pro správnou komunikaci mezi správci a vlastníky nemovitosti. S námi to jde lehce.