Prezenční listiny SVJ

/klientske-centrum/svj-prezencni-listiny-online/

Snadná a přehledná prezenční listina SVJ je základ pro správnou komunikaci mezi správci a vlastníky nemovitosti. S námi to jde lehce.

  • Přehled bytových jednotek a nájemníků.
  • Přehled prezence klientů na jednání SVJ.
  • Digitální podpis prezenční listiny nájemníkem.
  • Přehledná evidence prezenčních listin.
  • Historie jednání a hlasování.

 

prezencni-listina
dalkove-mereni

Prezenční listiny SVJ

Prezenční listiny SVJ usnadní řízení a kontrolu správy budov. Snadná a přehledná prezenční listina SVJ je základ pro správnou komunikaci mezi správci a vlastníky nemovitosti. S námi to jde lehce.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.