Naše reference a partneři

SBD Praha je jedním z prvních partnerů, kteří s námi doposud spolupracují. Partnerství bylo založeno na validaci vývoje a testování. Dnes rozvíjíme aktivity mířící na B2C trh prostřednictvím bytových domů v jejich správě. BeiT dodává komplexní řešení a nabídku Bytového konta a inteligentní správě budov.
SBD Ústí nad Orlicí je menší bytové družstvo, proto jsme schopni postupně zavádět náš software najednou. Prvotní zpětná vazba byla že náš produkt funguje jako smartphone, se všemi dostupnými aplikacemi v jednom zařízení. Součástí implemetačního procesu je v BeiT nápomocná nově vznikající oddělení zákaznického servisu, podpory a poradenství
Energetická společnost v Králově dvoře vypsala výběrové řízení na řešení, které by zajišťovalo smart měření, informační systém pro provoz a zároveň jde dál, chtěli pokrýt i řízení soustavy - pasivní reportování, ale i aktivní řízení soustavy. BeiT dodalo řešení smart grid.
Pro Teplárenskou společnost Hlinsko BeiT spolupracuje na monitoringu dálkového měření. Náš produkt je propojen s energetickou dodavatelskou sítí a distribuční sítí. Tam jsme realizovali v pilotním režimu monitoring dat. Dalším krokem je začlenit náš ekosystém a využít ho pro komplexní sběr dat.
Pražské arcibiskupství vytváří portfolio nájemních bytů. My v BeiT jim dodáváme službu, kterou začnou využívat v blízké budoucnosti. Na základě získání důvěry společnosti zvyšuje bytové portfolio, protože vidí potenciál v efektivním řešení a organizací manažmentu díky inteligentné správě budov.

Partneři

Zákazníci

Jsme členem

Podporují nás