BeiT podpora inovace EU

V roce 2019 získala firma BeiT s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes druhou výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg.č.CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605).
Podpora byla mířena na účast firmy BeiT s.r.o. na projektu Vývoj IoT komunikačního modulu v Praze za účelem vytvoření hardwarového modulu určeného pro sběr a přenos dat z chytrých měřičů energií. Projekt Vývoj IoT komunikačního modulu je spolufinancován Evropskou unií.

V roce 2020 získala firma BeiT s.r.o. podporu z Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz Operační program Praha – pól růstu ČR a čerpanou přes čtvrtou výzvu Pražský voucher na inovační projekty (reg.č.CZ.07.1.02/0.0/0.0/16_025/0000605). Podpora byla mířena na účast firmy BeiT s.r.o. na projektu Řídící jednotka pro Smart Grid v Praze za účelem vývoje komunikačního zařízení pro rozšíření funkčností stávajícího IoT řešení společnosti. Očekávaným výstupem je vývoj, výroba funkčního vzorku a funkčního prototypu daného zařízení. Projekt Řídící jednotka pro Smart Grid je spolufinancován Evropskou unií.