Bytové konto

Bytové konto je systém pro automatizovanou správu nákladů na bydlení a vzdálené měření spotřeby. Zprůhledňuje náklady spojené se správou a pronájmem nemovitostí.

  • Sjednocuje, zefektivňuje a zprůhledňuje náklady spojené se správou, užíváním, nebo pronájmem nemovitostí.
  • Spravuje účetnictví a všechny typy nákladů včetně majetku, mzdy zaměstnanců a dodavatele.
  • Automatizuje a udržuje pod kontrolou měření a správu všech typů energií, jejich rozúčtování a vyúčtování.
smartgrid

Centrální správa
nákladů budovy

Bytové konto přehledně spravuje všechny typy nákladů a majetku při správě budov. Spravujte majetek, a provozní úkony spojené s jeho správou jako jsou revize, havárie, opravy.

smartG_2
smartG_3

Správa všech typů energií 

Bytové konto spravuje výstupy komplexní správy, monitoringu, náměrů energií a systémy vyhodnocování naměřených dat všech typů energií systému Smart Grid řešení podporuje elektřinu, plyn, vodu a teplo.

Vyúčtování a účetní data

Řešení bytové konto v sobě zahrnuje kompletní správu a automatizaci všech typů provozních operací jako jsou rozúčtování a vyúčtování nákladů, i jejich optimalizace. Podporuje všechny typy standardních účetních výstupů, a také volitelné, tzv. customizované sestavy a reporty.

smartG_4
smartG_4_white

Bytové konto

Inovativní účetní systém pro správce nemovitosti s podporou všech typů nákladů spojených se správou a pronájmem nemovitostí. Bytové konto přinese digitalizaci a automatizaci vašich rutinních úkonů při správě nemovitosti.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.