Samoobsluha datové evidence

/datova-evidence/sprava-online/

Online evidence dat, automatizované data z rejstříků. Sledování změn ve veřejných rejstřících. Automatizace dat z rejstříků. Kompletní datová evidence správy budov na jednom místě.

  • Automatizované data z veřejných rejstříků.
  • Sledování změn ve veřejných rejstřících.
  • Online evidence všech dat správy budov.
  • Pasport budov, nemovitostí a majetku.
  • Evidence nemovitostí a jejich libovolné struktury.
samoobsluha2
evidence2

Samoobsluha datové evidence

Online evidence dat, automatizované data z rejstříků. Sledování změn ve veřejných rejstřících. Automatizace dat z rejstříků. Kompletní datová evidence správy budov na jednom místě pro správce budov a SVJ.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.