dalkove-mereni

Smart Grid správa

Jednoduchá správa pro lokální distribuční sítě / výrobní podniky

Našim partnerům umíme poskytnout jednoduché modulární řešení pro kompletní správu menších a středních energetických sítí (teplárny, vodovodní sítě, elektrické rozvodné sítě).

Společně s partnery provedeme digitalizaci veškeré evidence, nastavíme centrální správu a ovládání záznamů.

Systém evidence a správy propojíme s dálkovým sběrem dat.

Automaticky generujeme výstupy pro management nebo přímo pro regulační autority (např. OTE).

BeiT Smart Grid řešení v sobě zahrnuje i nadstavbu v podobě Smart Grid řízení v chytré síti.

beit-logo-footer

Provozuje:

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

 

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264