Requests, tasks and events

/en/tasks-events

Requests, events, helpdesk, accidents, faults, complaints and suggestions for building management. Customize notifications and set reminders for revisions and warranties.

  • Events and requests from building management clients.
  • Monitoring of overlimit situations.
  • User configurable notifications.
  • Review of technical building elements.
  • Inspection of periodic equipment replacements.
pozadavky
dalkove-mereni

Requests, tasks and events

Building and property management requirements and events. Helpdesk, accidents, faults, complaints and suggestions for building management. Customizing notifications and setting reminders for revisions and warranties.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.