Revision of the property

/en/property-revision

A tool for monitoring revision work in building management. Replacements, breakdowns, faults, complaints and service - all in one place.

  • Calendar of scheduled revisions of equipment and technical elements.
  • Replacements of technical elements of the property.
  • Defects and emergency situations.
  • Inspection and management of complaints.
  • Records of service incidents (tickets).
revize
dalkove-mereni

Revision of the property

Tool for monitoring revision work in building management. Replacements, breakdowns, faults, complaints and servicing - all in one place, in one system.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.