Payroll accounting

/accounting-billing/payroll-accounting

Salaries, payroll, employee records, payroll accounting, payroll templates and accounting reports for building managers and households associations (HOAs).

  • Administration of building and households association staff.

  • Contracts in accordance with current legislation.

  • Electronic payrolls - delivery on classic paper or by e-mail.

  • Accounting reports for building managers and households association (HOAs).

  • Check-in and check-out of employees at the offices.

  • Regular payments of levies and insurance.

  • Issuing certificates for social benefits and for banks.
mzdy
dalkove-mereni

Payroll accounting

Payroll, salaries, employee records, payroll accounting, payroll templates and accounting reports for building managers and household associations (HOAs). Cloud-based with a high level of automation of daily operations.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.