Local energy management

/en/local-energy-management/

Management of local production, distribution, and storage of combined energy consumption for renewable energy sources and other modern technologies.

  • Administrative and economic management of production, storage, and consumption.

  • Quality management of the energy grid and supply.

  • Real-time energy network monitoring.

  • Energy pooling at the houses (footers).

  • Support for battery storage, electric mobility, or heat pumps.

  • Real-time reporting and billing.
energeticky-managment
dalkove-mereni

Local energy management

Management of local production, distribution, and storage of combined energy consumption for renewables and other advanced technologies. Optimal solutions with support for all energy types.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.