Document management

/en/document-management

Comprehensive data management: real estate, premises, assets, equipment, residents (owners, co-owners, co-operative members, tenants, subtenants).

  • Professional document management.
  • Central record keeping and document processing.
  • Approval processes and automation.
  • Online forms for contracting.
  • Online handover protocols.
  • Document templates.
  • Fast and convenient search.
  • Elimination of errors in document processing.
  • Availability of documents anytime and anywhere.
dokumenty-a-sablony
evidence2

Document management

Cloud-based document management system for building management. Efficient workflows tailored precisely for buildings: properties, premises for occupants, owners, co-owners, co-op members, tenants, subtenants. Templates and online contract registration forms.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.