Data export and reports customization

/en/data-export-custom-reports/

Export data and create customized reports. Create and edit property, utility, and energy custom details. Management of bulding data with just a few clicks.

  • Export data in the required format.
  • Easy creation of report templates.
  • Standardized reports in line with legislation.
  • Includes all commonly used reports, e.g. Administrator's Report.
exporty
evidence2

Data export and reports customization

Export, edit, and editable reports in property management. Data exports and the creation of customized reports. Create and edit property, utilities, and energy data with a few clicks in the BeiT system.

beit-text-beit-so

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

O nás

Produkt

Novinky

Partneři

Kontakt

logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.