Data analytics

/en/data-analytics

Analyzing energy consumption and utility costs in building management will allow better control of expenditure. Maximizes transparency of financial flows.

  • Detailed cost and energy reporting.
  • Analysis of data from manual and automated inputs.
  • Data for cost optimization
  • Data-driven optimization of energy consumption.
analyza
dalkove-mereni

Data analytics

Analyzing energy consumption and utility costs in building management will allow better control of expenditure. Maximizes transparency of financial flows. Analysis of service and energy consumption data for building managers. 

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.