Contracts with customers

/en/contracts-customers

Templates and management of customer contracts. Registers of services and related price lists. Contracts for customers and tenants of buildings and properties under your management in the online cloud system BeiT.

  • Records of tenancy agreements.
  • Contract templates for quick negotiations with tenants.
  • Minimizing errors and the need for contract redrafting.
  • Centralized records of customer contracts.
  • Price lists and price change history.
  • Clear data and simple contract review.
smlouvy_odberatele
evidence2

Contracts with customers

Customer contract templates and management. Service registers and price lists. Contracts for customers and tenants of properties under your management. 

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.