Community and client portal

/en/client-center/client-portal/

Client portal for building management on mobile and web. Application for owners, tenants or statutory bodies. Consumption reports, communication, payments, requests and notifications in one place.

  • User-friendly client application.
  • All information in one place.
  • Community and management data.
  • For landlords and residents.
  • Real-time energy consumption information.
  • Statistics, trends, graphs, reports.
klientsje
dalkove-mereni

Community and client portal

Online and mobile apps for owners, tenants or statutory bodies. Consumption reports, communications, payments, requests and notifications in one place. Clearly, intuitively, trasparently.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.