Bulk data edit

/en/bulk-data-edit

Bulk uploading and bulk editing of your property data. Automated tools for importing bank statements. Everything for building managers, HOAs, and their business data.

  • Bulk uploading and data editing.
  • Import of bank statements.
  • Automated energy data collection.
  • Support for Excel, CSV format.
hromadna-uprava-dat
evidence2

Bulk data edit

Bulk uploading and bulk editing of property data. Automated tools for importing bank statements. Everything for building managers, HOAs, and its data in a centralized cloud system BeiT - Housing Account.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.