Attendance lists for HOAs

/en/attendance-hoas

An easy and clear HOAs attendance list is the basis for proper communication between the administrators and property owners. With BeiT - simply - easy task.

  • An overview of the housing units and tenants.
  • Overview of client attendance at HOAs meetings.
  • Digital signature of the attendance sheet by the tenant.
  • Clear record of attendance lists.
  • Meeting and voting history.
prezencni-listina
dalkove-mereni

HOAs attendance lists

HOAs attendance lists will facilitate the management and control of building management. An easy and clear HOAs attendance list is the basis for proper communication between property managers and property owners.

beit-logo-footer

BeiT s.r.o.
Milady Horákové 62
170 00 Praha 7
info@beit.io

IČO: 037 442 64
DIČ: CZ03744264

About us

Partners

Product

News

Contact

youtube-icon-white-transparent-7.jpg-1
logolink-OP-PPR

Produkt správy bytových jednotek a budov, a produkt vzdáleného měření energií a řízení energetických sítí byl vyvinut za podpory Evropských strukturálních a investičních fondů, realizovanou skrz operační program Praha - pól růstu ČR.